Products (Sản phẩm).

Chúng tôi cung cấp một số sản phẩm có thể tùy chỉnh để giúp bạn cải thiện và tối ưu hóa các quy trình kiểm soát chất lượng, nghiên cứu sản phẩm. Không chắc nó sẽ là thứ bạn muốn? Chúng tôi có thể cung cấp thêm thông tin và giải thích những sản phẩm phù hợp với bạn.

Vui lòng tham khảo các sản phẩm dưới đây.

Curea

Đo mức độ cường hóa nhựa UV

Stency

Đo độ bền kéo

Caisits

Đánh giá mức độ xử lý bề mặt

UVira

Đèn chiếu tia UV

Custron

Đo độ co ngót thể tích, ứng suất của nhựa.


Let’s build something together.